Har du koll på Boverkets byggregler?

Sysslar du med byggen på ett eller annat sätt, så är det rätt bra att ha koll på Boverkets byggregler, även förkortat BBR. För att få bra koll på dem, så kan det vara värt att gå en kurs. Du som är projektledare, arkitekt, bygglovsgranskare, bygglovshandläggare, byggnadsinspektör eller kontrollansvarig, entreprenör eller beställare, du kan gå en kurs inom detta hos Byggutbildarna.

Boverkets byggregler, de ändras lite då och då, så även om du hade koll för fem år sedan, så kan det ha tillkommit eller försvunnit saker. I dessa byggregler finns alla  föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Håll dig uppdaterad

Om det är så att du jobbar inom byggbranschen på ett eller annat sätt, så har du en skyldighet att hålla dig uppdaterad med vad som gäller. Det är även bra att se till att vara påläst kring alla de byggregler som Boverket satt upp. 

Att ha koll på BBR kan göra att du kan undvika en hel del tvister eller oklarheter. Sedan är det även ett bra bevis på att du är proffs inom det du gör.

Om det är så att du känner att det är dags att uppdatera dig inom BBR, så har Byggutbildarna en intensivkurs du kan gå. Kursen är under en dag och under denna dagen så går man igenom alla kapitlen i BBR. Det finns även kurser som är längre, på 2 dagar och på 4 dagar. 

8 Apr 2022