Hur använder man en hjärtstartare?

Om det är någon som drabbas av plötsligt hjärtstopp så har man ett par minuter på sig att rädda denna persons liv. Det är extremt viktigt att man utför hlr men även använda en hjärtstartare. Dock är det inte alla som vet hur denna fungerar, eller var dessa ens finns. Det borde bli mer utbildningar inom detta så väl som att man bör placera ut flera runt om i hela Sverige. Dock har medvetenheten ökat mer och mer så väl som antalet hjärtstartare. Men som sagt, det gäller att våga använda den med, om det är så att ett plötsligt hjärtstopp sker. Som tur är, så fungerar de allra flesta på liknande sätt, samt att de har röstinstruktioner. De är säkra att använda. Det är bara genom att använda en hjärtstartare som man med hjälp av en elchock kan bryta det elektriska kaos som hjärtat befinner sig i de första minuterna i ett plötsligt hjärtstopp.

Enkel användningsinstruktion

Jag har letat upp en enkel manual hur du ska avända en hjärtstartare.

  • Starta hjärtstartaren. Det finns en on/off knapp alternativt ett lock att öppna för att starta hjärtstartaren.
  • Följ röstinstruktionerna. De flesta hjärtstartare har tydliga röstinstruktioner som berättar vad du ska göra steg för steg.
  • Sätt fast elektroderna. Elektroder kan se olika ut men den ena elektroden ska sitta på bröstet nedanför nyckelbenet på personens högra sida och den andra cirka tio cm nedanför armhålan på personens vänstra sida
  • Analys pågår! Rör inte personen! Vid analysen avgör hjärtstartaren om den ska ge en strömstöt eller inte.
  • Defibrillering rekommenderas, rör inte personen, tryck på den blinkande knappen NU! När hjärtstartaren säger att du ska trycka på knappen så ska du göra det.
  • Starta hjärt-lungräddning. Oavsett om defibrillering rekommenderats eller inte, så ska HLR alltid startas, detta för att hjälpa hjärtat att komma igång.
  • Analys pågår! Rör inte personen! Ny analys påbörjas och hjärtstartaren avgör återigen om den ska ge en strömstöt eller inte. Sedan är det HLR i två minuter igen.

Fortsätt sedan med två minuters HLR mellan analyserna tills dess att, exempelvis ambulansen, kommer och tar över räddningsarbetet eller att personen vaknar till liv eller visar tydliga livstecken.

 

26 Mar 2017