Hur skapar man bra ergonomi i skolan?

Klassrummet är en av våra viktigaste arbetsplatser. Med ergonomiska möbler blir klassrummet en positiv arbetsmiljö med lärande och personlig utveckling i centrum. Det handlar om att skapa en varierad och flexibel miljö som stödjer både elevers och lärares olika behov och förmågor. Ett stort utbud av skolbänkar kan du hitta hos Cadiform. 

Klassrummets miljö påverkar inlärningen

Idag vet vi att den fysiska miljön i klassrummet har stor betydelse för lärandet. Bra hållning, ljus, akustik, ventilation och en flexibel miljö som skapar variation förbättrar välbefinnandet och gör det lättare att hålla en hög koncentrationsnivå. Men faktum är att många elever – trots att skolan är deras arbetsplats – inte får möjlighet att arbeta med möbler som passar deras ålder och längd. Dessutom kan variationen i höjd mellan olika elever i en klass vara stor och samma klassrum används ofta av olika klasser, med stora skillnader mellan elevernas längder. Så det är viktigt att möblera med justerbara lösningar och produkter.

Rätt kombination av skrivbord och stol är viktig för att eleven ska sitta rätt. Fasta eller justerbara skrivbord i kombination med rätt stol, gärna höj- och sänkbar, tar bort belastningen på kroppen och ökar elevens koncentrationsförmåga.

Hur man väljer rätt skolbänk

Välj en skolbänksom är speciellt utvecklat för skolmiljön och som finns i olika höjdområden för elever från förskoleklass till gymnasiet. Ett höj- och sänkbart skrivbord gör det möjligt att anpassa skrivbordet till rätt höjd för både sittande och stående arbete. Tänk också på att valet av skolbänk är viktigt för ljudergonomin – buller är faktiskt det som upplevs som mest störande i ett klassrum. Skrivbord med linoleumyta eller med slitstarka ljuddämpande skivor av laminat, spånskiva och kork är ett bra val ur akustisk synvinkel.

23 Nov 2022