Lathet främjar utveckling av teknik?

Det finns två olika uppfattningar om varför vi som människor är så ivriga när det gäller att uppfinna saker som gör vår vardag enklare. Den ena sidan hävdar bestämt att det är av nyfikenhet och en en vilja att förbättra sin situation medan den andra säger att det är ren lathet. Varför skulle man uppfinna hjulet om man inte var lat och vill skapa mer tid åt att inte jobba? Personligen tror jag att det är en kombination av de två, vi vill göra livet lättare men samtidigt vill vi också sträcka ut våra gränser och testa vad som är möjligt. 

Från stenyxa till Sci-Fi

Om man ser till planeten Jordens livslängd och jämför den med vår egen så har utvecklingen gått från att använda sig av en stenyxa till att ha avancerad teknik tillgänglig på bara ett ögonblick. Bara de senaste 100 åren har våra tekniska framgångar gjort lika stora framsteg som de 10 000 åren före dem och det visar oss att ju mer vi lär oss, ju snabbare kommer vi att utvecklas. För bara 50 år sedan så kunde vi se på TV hur de fantiserade om framtiden, hur kapten Kirk och hans besättning hade en handhållen apparat som kunde ge dem information, som de kunde kommunicera med och som också innehöll instruktioner och var en liten dator de alltid kunde ha med sig den. Idag så har vi faktiskt den teknologin, kanske till och med en bättre version och den kallas mobiltelefon. 

25 Jan 2017