Personlig assistans, vad innebär det?

Om det är så att du har en funktionsnedsättning, så kan en personlig assistent hjälpa dig att kunna leva som "alla andra", alltså att ha ett normalt liv. Det kan vara att du har behov av hjälp med att sköta din hygien, få hjälp med att ta av och på dig eller att få hjälp med att äta, eller att kommunicera med andra. 

Du kan välja mellan att anställa personliga assistenter själv eller att anlita ett privat bolag/kooperativ att vara arbetsgivare åt dina personliga assistenter. Läs mer om ett här.

Ansöka hos Försäkringskassan måpste du göra om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka.

Vem kan få personlig assistans?

Den som är upp till 65 år och som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver personligt utformat stöd kan ansöka om personlig assistans. Du måste även omfattas av lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) och bedömas ha behov av den formen av omsorg av kommunens biståndshandläggare.

Med en personlig assistent kan du få hjälp i hemmet och utanför. Du kan bland annat få hjälp med detta:

  • personlig omvårdnad – till exempel hjälp vid måltider, personlig hygien, förflyttning och hjälp att kommunicera.
  • hjälp med hemmets skötsel – till exempel städning, tvätt, inköp och matlagning.
    stöd att aktivt delta i samhällsliv och fritidsaktiviteter.
  • Hälso- och sjukvård, rehabilitering

Vissa rehabiliterings- eller träningsinsatser kan utföras av personliga assistenter på uppdrag av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.

13 Dec 2021