Personlig utveckling

Människan är programmerad att vilja utvecklas och om man tänker ännu längre så verkar allt i hela universum följa samma mönster. Allting strävar hela tiden efter att nå nästa nivå. På ett mänskligt plan, eller ett personligt snarare, så handlar det om att bli en bättre version av sig själv, samt att ens barn på något sätt överträffar en själv. Men det är förstås omöjligt att mäta. Hur kan man mäta personlig utveckling då? 

En lyckad människa

Det finns vissa allmänna regler som verkar vara mer eller mindre desamma vart man än vänder sig i världen. En lyckad människa är intelligent, god, hjälpsam och - ofta - karismatisk. Dock aldrig något av detta på bekostnad av sitt eget välbefinnande. Vem vill inte vara sådan? Och varför är det så få människor som "lyckas".

Antagligen har de flesta av oss lite fel approach. Antingen är vi självutplånande eller för egocentriska och dessa beteenden föds givetvis ur egna erfarenheter - och är till viss del också ett resultat av vår genetiska arvsmassa. Mycket kan man åstadkomma genom förändring, men sällan utan hjälp.

Psykoterapi

Att komma i kontakt med psykoterapi i Malmö, eller på annat håll i Sverige och världen, ger ofta goda resultat för den personliga utvecklingen. Alla terapiformer och terapeuter passar verkligen inte alla, men hittar man rätt kan man få ökad livskvalitet på många plan - och göra världen en lite bättre plats. Än så länge går utvecklingen på jorden framåt, och det vill vi att den ska fortsätta göra utan att vi samtidigt förstör den...

26 Aug 2017