Så får du bra koll på ekonomin

Du som har ett företag och vill få bra koll på ekonomin, du bör anlita ett redovisningsföretag som sysslar med bokföring och redovisning, läs mer här om det. Du som är privatperson, du måste dock ta tag i det på egen hand. För att få bra koll på din ekonomi så är det ju bra att veta hur mycket pengar du får in varje månad samt även veta hur mycket pengar som ska ut, alltså betalas till olika instanser. Ofta är det ju så att man har ett visst antal utgifter varje månad, som är samma. Det är då hyra, telefon, el, försäkringar, mat med mera. Sen finns det ju utgifter av det slag som bara är ibland eller för att man spontanhandlar.

Skapa en budget

Det enklaste sättet att få en bra övrblick över din ekonomi det är helt enkelt att sätta upp en budget. Det genom att rada upp inkomster. Det kan vara lön, CSN, bidrag av olika slag. Summera detta. Nu vet du vad du har att röra dig med. Lista sedan alla fasta utgifter som hyra, el, tele och allt annat. Summera. Om det är mindre än vad du får in, bra, då kan du satsa på att spara allt som blir över. Om summan är mer än inkomster, då är det läge att se över vad du kan dra in på när det gäller utgifter. Ofta är det spontanhandling samt onödiga abonnemang som kostar.

11 Nov 2021