Vad är en giggare för något?

Kanske du har hört talas om att man kan vara en giggare, eller gig:are som en del skriver det. Men vad innebär det egentligen? Enkelt beskrivet kan man säga att det är det samma som att jobba som konsult eller som projektanställd. Det istället för att ha en traditionell anställning. En giggare kan arbeta uppdragsbaserat antingen som konsulter, frilansare eller som projektanställda. Det finns lite olika roller inom gruppen giggare och dessa har alla olika typer av drivkrafter.

Olika roller i gruppen

Man kan säga att giggare består av fyra olika roller. Det är de som kallas för free agents, eller fristående konsulter. Då kan man vara oberoende, och helt fritt samarbeta med olika konsulter och kunder beroende på intresse och behov. De drivs av att vilja jobba uppdragsbaserat.

Sedan finns det de som kallas för casual earners, som är tillfälligt anställda som tar enstaka uppdrag. Där brukar innehållet vara viktigare än inkomsten samt att de drivs av valfrihet och lust.

En tredje roll är Reluctants och det är de personer som mer eller mindre inte har ett val. De vill egentligen ha en trygg anställning, men tar jobb via bemanningsföretag med mera. 

Sedan har vi de som kallas för Financially strapped. Det är personer som har behov av extra jobb för att tjäna mer pengar så att det går ihop sig med levnadskostnaderna. Detta är inte så vanligt i Sverige, mer i USA.

Ska du jobba som giggare är det bra om du har förmågan att skapa förtroende, kan kommunicera, kan lyssna och ha en bra problemlösningsförmåga. Det är även bra om du är självständig, har en social förmånga och en vilja att lära och utvecklas. 

3 Feb 2020