Vad innebär heta arbeten?

Kanske du har hört talas om att det finns något som kallas heta arbeten? Det är så at tvissa yrken, de klassificeras som detta, eftersom att de alla har att göra med värme eller alstring av gnistor att göra. Det innebär att till exempelvis en som svetsar, den utför heta arbeten. För att få lov till att arbeta med det, så krävs det att man har ett heta arbeten certifikat. 

Det finns de som sysslar med heta arbeten Uppsala och det inom smidesarbeten och att svetsa dem. 

Ett certifikat för heta arbeten, det kan man bara få via en kurs eller utbildning. Den måste även förnyas vart femte år.

Jobbar du med heta arbeten?

Om det är så att du idag jobbar inom ett yrke som klassificeras som heta arbeten, så har du förhoppningsvis ett certifikat för detta! Annars är det läge att fixa det! Genom att gå en heta arbeten utbildning så får du ett certifikat. Om du jobbar med något där det finns risker för brand, eld, värme med mera, så är det ett måste att gå denna kurs. Det är krav på att ha dettas certifikat inom denna typ av yrken. Det certifikat du får efter utbildningen är sedan giltigt i fem år. Sedan är det dags att gå en ny kurs för ett nytt certifikat. Det eftersom att det är ett måste att förnya dina kunskaper så väl som att förnya ditt certifikat. 

31 Mar 2022