Vad utmärker en bra ledare?

Det är inte många av oss som aldrig har stött på en riktigt dålig chef eller ledare av något slag, de brukar sällan vara omtyckta och de som jobbar för dem kommer aldrig att göra sitt yttersta för att företaget ska gå bra. Som ledare över en personalstyrka är det viktigt att man har en förmåga att skapa och underhålla bra relationer men man ska ändå inte förlora sin auktoritet. Att bli kompis med sina anställda är inte något som gagnar vare sig dig, personalen eller företaget även om man ändå ska ha en vänskaplig relation. När man frågar anställda vad de anser vara en bra chef så får man ofta svaret att han eller hon ska vara tydliga. Chefen ska vara den som styr företaget och ska göra det med tydlighet och inte byta riktning hela tiden. Att få saker och ting slutförda är en annan sak som premieras.

Hur man kan bli tydligare men ändå auktoritär

För att få en tydlighet i arbetet kan man som chef välja att gå en kurs i projekthantering, det vill säga att man utbildar sig att bli en bra projektledare. Det gör att man får de verktyg som behövs för att styra det arbete man vill att personalen ska utföra och man får en bättre överblick över hur det går. Man kan med hjälp av olika projekt också möta kravet på att få saker och ting avslutade på ett sätt som är bra för alla parter. Se till att det är du som chef som blir den trygga hamnen i ditt företag! 

25 Jan 2017