Varför vill någon bli jurist?

Det är många polis-och-tjuv-filmer som produceras i Hollywood som innehåller många karaktärer som jobbar som jurister. Den som sett TV-serien Suits, vet vad jag menar. Verkligheten brukar oftast överträffa dikten, det är sant. Att jobba som advokat, eller som jurist är bra mycket mer intressant än i TV-serierna. Det vet alla som till exempel har läst, eller lyssnat på Jens Lapidus då han berättar om bakgrunden till hans framgångsrika böcker "Snabba cash", "Aldrig fucka upp", "Stockholm delete" och många fler.

Många olika intressanta arbetsområden

Har du en universitetsexamen inom juridik kan du välja flera vägar att gå. Dels kan du jobba inom rättsväsendet i Sverige. Domstolarna har ju som uppgift att verkställa lagen tillämpad inom brott och straff. Där arbetar åklagare, domare, notarier inom juridiken. Allt fler domstolar arbetar också som förhandlare och medlare i mindre tvister. Du kan även arbeta som advokat på en advokatbyrå. Att arbeta som advokat är en skyddad titel och kräver förutom juristexamen även tre år som juridikbiträde och att man följer Advokatsamfundets regler för alla advokater. Andra jurister kan arbeta inom privat sektor, på företag, banker eller inom offentlig sektor på kommuner, landsting eller ideell sektor. På www.juristinfo.nu kan du läsa mer om olika intressanta arbetsområden du kan jobba inom.

Flera fördelar med att arbeta med juridik

Förutom en mycket hög lön, lockar just variationen för alla jurister. En jurist har en lång utbildning eftersom det är meningen att de ska behärska kunskap inom så många olika områden. Just därför lockar också flera utmanande och intressanta uppdrag efter långa juridiska studier.

3 Nov 2017